තාවතිංස යාත්‍රා අභය දාන

මරණ බියෙන් තැතිගත් අහිංසක සතුන් හට ජීවිතය දන් දීමේ උතුම් අභය දාන පින්කමක් මැයි 27 දින පෙ.ව. 9.00 සිට මාළඹේ පිට්ටුගල මහමෙව්නාව බුදු පසේබුදු අරහන්තක මහා විහාරයේදී පැවැත්වේ.

සසරේ නිදුක් නිරෝගී සුවය පිණිස හේතුවන, දීර්ඝායුෂ සම්පත් ලබාදෙන, සසර දුකින් නිදහස් වීමට රුකුල් දෙන මෙම උතුම් පුණ්‍ය ක්‍රියාවට දායක වීමට ඔබත් කැමති නම් ඔබගේ නොමසුරු අධාරය පහත ගිණුමට බැර කරන්න කාරුණික වන්න.

ගිනුමේ නම: තාවතිංස යාත්‍රා / ගිණුම් අංකය: 156020034034 / හැටන් නැෂනල් බැංකුව, මාලඹේ.

වැඩි විස්තර සඳහා: 0712955559 / 0712966669 අමතන්න.

 


Location

Join users