තාවතිංස යාත්‍රා රුධිර දාන – ඔබත් එන්න ලේ බිඳක් දන් දෙන්න.

 

අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්න කැමතියි. නමුත් මරණය කොයි මොහොතේ අප වෙත ළඟා වෙයිද අපි දන්නේ නැහැ. මේ මොහොතේ කී දෙනෙක් නම් ජීවිතයත් මරණයත් අතර පොර බදනවා ඇත්ද?

එසේ මියැදෙනා හදකට පණ නලක් වන්නට ඔබත් කැමති නම් අප්‍රේල් 13 වන දින උදෑසන 8.00 සිට සවස 4.00 දක්වා මාළඹේ පිට්ටුගල මහමෙව්නාව බුදු පසේබුදු අරහන්තක මහා විහාරයෙහි පැවැත්වෙන ලේ දන් දීමේ පිංකමට ඔබත් පැමිණ දායක වන්න.

දුර්ලභව ලද මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ ඔබේ රුධිරයෙන් තවත් අයෙකු මොහොතකට හෝ ජීවත් කරන්න හැකිනම් එය කොයි තරම් සොඳුරු පුණ්‍ය කර්මයක්ද!


Location