මීගොඩ ආයුර්වේද රෝහලේ ගිලානෝපස්ථාන සහ ප‍්‍රතිසංස්කරණ පූජාව

ජනවාරි මස 28 සහ 29 දිනයන් පුරාවට තාවතිංස යාත‍්‍රා සංවිධානයේ සාමාජික සාමාජිකාවන් විසින් මීගොඩ ආයුර්වේද රෝහලේ ගිලානෝපස්ථාන සහ ප‍්‍රති සංස්කරණ පූජාවක් පවත්වන්නට යෙදුණි. මෙහිදී රෝහලේ ගිලන් අය වෙනුවෙන් දිවා ආහාර වේලක් සහ එළවළු සුප් ලබා දීමත් රෝද පුටු, සිවිලින් ෆෑන්, මදුරු දැල්, උණුවතුර හීටර්, කොට්ට මෙට්ට සහ රෝහල වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කෙරෙන අනෙකුත් උපකරණ ආදිය ලබා දීමත් සිදුකරන්නට යෙදුණි. දින දෙකක් පුරාවට දියත් කෙරුණ මේ ප‍්‍රතිසංස්කරණ පූජාවෙන් රැුස්කළ සියළු පින් සක් දෙවි`දුන් ප‍්‍රධාන සදෙව් ලෝ වාසී සියලූ දෙවියෝද ඝටීකාර බ‍්‍රහ්මරාජයා ඇතුළු සියළු බ‍්‍රහ්මයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා... තාවතිංසයාත‍්‍රා සංවිධානයේ සහ මහමෙව්නාව අසපු සංචිතයේ නිර්මාතෘ වන අපගේ පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤණානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහමෙව්නාව අසපු වාසී සහ ලෝ වාසී සියළු පින්වත් ස්වාමීණ් වහන්සේලා හටත්, තාවතිංස යාත‍්‍රා සංවිධානයේ සාමාජික සාමාජිකා වූ සියළු දෙනා හටත් මෙම පින්කම වෙනුවෙන් උදව් උපකාර කළ සියළු පින්වතුන් හටත්, මීගොඩ ආයුර්වේද රෝහලේ අධ්‍යක්ෂකතුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළු දෙනා හටත්, රෝගීන් සියළු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා..... දැක බලා සතුටුවන සියළු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා.... නිදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවය ලැබේවා... සසර දුකින් අතමිදීම පිණිසම මේ පින් උපකාර වෙත්වා....


Location